• Home
  • Competities/Info

Ereleden WZK-Waterpolo

Ereleden Wase Zwemkring waterpolo

De toekenning van het erelidmaatschap van onze vereniging is een heel bijzondere manier om de waardering uit de drukken voor een lid welke zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt.
Het reglement Ereleden Wase Zwemkring waterpolo is te bekomen bij het bestuur.

 

 walther small cropWalter  Dealman  (†2014)

 Lid van Wase  Zwemkring sinds 1961

Begenadigd zwemmer met verscheidene clubrecords en nationale titels, speler eerste ploeg die de opmars maakten van derde naar eerste afdeling,

Jeugdtrainer en 40 jaar actief bestuurslid waterpolo. Penningmeester en spring in 't veld bij alle organisaties. Medeoprichter van de vzw Wase Zwemkring en opsteller van deze statuten, onderhandelaar bij de besprekingen over een nieuw zwembad en als dusdanig mede verantwoordelijk voor de prachtige waterpolo-infrastructuur waar we  sinds 2006 over kunnen beschikken.

 

Freddy  Hostefreddy small crop

Lid van Wase Zwemkring sinds 1980

Sportsecretaris en voorzitter van de zwemafdeling WZK en van 1993 tot 2008 voorzitter van onze waterpoloclub.

Stichter van de vzw Wase Zwemkring, zetelende clubafgevaardigde bij de Belgische waterpolobond in Brussel (en nog steeds), eveneens onderhandelaar voor een nieuw zwembad, voorzitter in de moeilijkste periode die onze club gekend heeft tijdens de sluitingsjaren van het zwembad en die mede door zijn enthousiasme onze club in leven heeft gehouden.

 

EdithEdith Van Puymbrouck

Lid van Wase Zwemkring sinds 1972.

Bestuurslid Wase Zwemkring en van 1978 tot 2003 zeer toegewijd algemeen secretaris van onze waterpoloafdeling. 

Zetelend clubafgevaardigde in de Belgische  WP-scheidsrechtersbond als secretaris. Medestichter van ons waterpolotornooi en ontelbare keren begeleidster van vele jonge spelers naar nationale trainingen.

 

Rita VlaminckRita Small crop

Lid van Wase Zwemkring waterpolo sinds 1996

Lid feestcomité en van 2000 tot 2012 medewerkster en opvolgster als algemeen secretraris waterpolo  met heel veel inzet en enthousiasme. Begeleidster van vele jeugd- en dameswedstrijden in binnen- en buitenland.

Correspondent met de Belgische waterpolobond, vertegenwoordiger Wase op de kalenderzittingen  in soms moeilijke omstandigheden. Onmisbaar medewerkster aan ons tornooi en medeoprichter van de vzw Wase Zwemkring.

Zetelend koepellid van WZK vzw en eveneens stuwende kracht tijdens onze moeilijke jaren door de sluiting van het zwembad.